Výhody SaaS

Softvér ako služba "SaaS" riešenie na Cloud-e predstavuje využívanie služby vyžadujúce zo strany používateľov vynaloženie omnoho menej finančných prostriedkov ako klasické softvérové riešenia. A okrem toho prináša veľa významných výhod.
 
 • Riešenie poskytované formou SaaS je pre Vás k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Potrebujete len notebook či počítač a pripojenie na internet. A nezáleží, či ste v práci, u klienta, v hoteli počas služobnej cesty alebo doma.
 • Nepotrebujete hardvérové zabezpečenie.
 • Nepotrebujete softvérové licencie pre servery.
 • Nepotrebujete budovať bezpečnostnú infraštruktúru pre pripojenie do podniku.
 • Nepotrebujete žiadne zálohovacie mechaniky, médiá a ani žiadnu vyškolenú obsluhu.
 • Neplatíte zbytočne za prevádzku serverov (spotreba elektrickej energie, klimatizácia, špeciálna miestnosť, IT špecialista a pod.).
 • Dopredu poznáte Vaše náklady a nemôžete byť prekvapený neočakávaným nákladom (napr. výpadok servera, strata dát, nákup licencií a pod.).
 • Môžete službu kedykoľvek pozastaviť, resp. ukončiť.
 • Dokážete redukovať dodatočné náklady a venovať sa predovšetkým Vášmu hlavnému biznisu.
 • Nulové investičné náklady.
 • Kontinuálne zdokonaľovanie SaaS a bezplatné aktualizácie softvéru.
 • Vyššia bezpečnosť Vašich dát.
 • A oveľa viac...

Vyjadrenie bývalého generálneho riaditeľa Hewlett-Packard Slovensko, Ing. Petra Webera, k novému trendu v oblasti informačných technológií, Cloud computingu, a k Document Management System Greeny na báze cloudu od spoločnosti InterWay, s.r.o.

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook