Dostupnosť

DMS Greeny je systémom správy dokumentov dostupný kedykoľvek, odkiaľkoľvek. Jednoduché nastavenia, ktoré zvládne i bežný pracovník firmy a používateľ môže začať pracovať - stačí iba internetové pripojenie.
 

 

DMS Greeny je aj vďaka svojmu unikátnemu riešeniu, t.j. softvér ako služba /SaaS/, ľahko dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni. DMS Greeny je predkonfigurovaný systém, ktorý je okamžite k dispozícii.Pre zákazníka to znamená iba nevyhnutnosť internetového pripojenia. Zákazník dostáva vyhradený výkon v Cloude, v ktorom sú jeho dokumenty samostatne uzamknuté. Nevyžaduje hardvérové zabezpečenie na strane zákazníka.

Ako to vlastne funguje?

Zákazník si pri objednaní služby zvolí doménu spolu s názvom napr. www.firmaxy.greeny.me. Po uhradení mesačného poplatku mu na zadaný e-mail príde notifkácia o spustení služby, t.j. aplikácie DMS Greeny spolu s odkazom na prihlásenie sa do aplikácie a používateľskými údajmi. Ihneď po prihlásení môže zákazník nastaviť jednotlivých používateľov a ich oprávnenia na vykonávanie operácií.

Znie to jednoducho? Je to jednoduché.

Akýkoľvek pracovník firmy, nemusí to byť IT špecialista, vie vytvoriť základné nastavenia a jednotliví používatelia môžu začať pracovať. Stačí iba internetové pripojenie a aplikácia je pre každého dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook