Kontakt

Kontaktné informácie spoločnosti InterWay, a.s. so sídlom v Bratislave.
 

 

Zmena priestorov. Navštívte nás prosím v budove Trade Center II na 3. poschodí.

Fakturačná adresa:

Sídlo firmy

Korešpondenčná adresa:

InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21
831 04 Bratislava
InterWay, a. s.
Trade Center II
Mlynské Nivy 71 
821 05  Bratislava
IČO: 35 728 531
IČ DPH: SK2020268294
DIČ: 2020268294
Telefón (centrála):
02-3278 8888
0905-222 226
 
Fax:
02-3278 8890

Spoločnosť InterWay, a. s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 6123/B.

Priame kontakty na oddelenia

Obchodné oddelenie Ekonomické oddelenie

Pre novú alebo obchodnú komunikáciu, kalkulácie a požiadavky na informácie.

Pre existujúcich klientov, kontakt na ekonomické oddelenie.

 

Parkovanie v Trade Center

Klienti InterWay môžu parkovať na vrchnom poschodí v parkovacom dome vo vnútri areálu.

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook