O InterWay

Spoločnosť InterWay dlhodobo pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu najdynamickejšieho odvetvia informačných technológií - internetu.
 

Portfólio produktov a služieb

Ťažiskom portfólia produktov a služieb spoločnosti InterWay sú systémová integrácia, e-business riešenia a vývoj aplikácií na kľúč. Poskytujeme komplexné web riešenia a služby, zamerané na expandovanie a skvalitňovanie podnikateľských činností v internetovom priestore.

Profesionálne implementácie

Klientom ponúkame profesionálnu implementáciou technológií SOA, IDM, SSO, Grid Computing, riešení e-commerce, content managment, intranetové, portálové a groupware riešenia. K štandardu poskytovaných služieb patria odborné konzultácie a poradenstvo. Pracovníci InterWay, školení a certifikovaní partnerskými spoločnosťami Oracle a HP sú permanentne v kontakte s najnovšími trendmi a vývojom v oblasti.

Špecifiká spoločnosti a pridaná hodnota pre klientov InterWay

Ďalším pilierom a súčasne špecifickou pridanou hodnotou spoločnosti InterWay je vlastný vývoj s relevantnými výsledkami s medzinárodnými oceneniami a certifikátmi. Vyvíjame a zdokonaľujeme internetové technológie na báze celosvetových top produktov spoločností, ktoré sú globálnymi lídrami vo svojom odvetví.
V rámci spoločností InterWay, ORACLE, HP, EMC, ESET, Siveco, Sparx Systems je rozvinutá dlhotrvajúca partnerská spolupráca, založená na stotožnení sa v spoločných cieľoch, ktorými sú permanentné rozširovanie, skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne portfólia poskytovaného klientom. Vyvíjame internetové technológie a riešenia tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám každého klienta.

Individuálny prístup ku klientom

Individuálny prístup a dobré vzťahy s našimi klientmi sa dlhodobo odzrkadľujú práve na úspechoch našich klientov, pretože vývoj produktov spoločnosti InterWay sa zameriava na akceleráciu účinnosti vo forme dosahovania vyššej efektivity podnikateľských činností.


S rozšírením Cloud computingu a konceptov typu softvér ako služba (SaaS) sa InterWay rozhodla priniesť špičkové technológie do segmentu malých a stredných firiem. Predaj produktov ako služieb zvýšil dostupnosť týchto riešení a vytvoril základ pre rýchlo nasaditeľné koncepty. Zákazník sa už nestará o infraštruktúru, ale od prvého dňa využíva riešenia zdokonaľujúce jeho procesy. Namiesto riešenia technických problémov sa tak môže plne sústrediť na hlavný predmet svojej činnosti.

Ocenenia

  • Tempo rastu spoločnosti InterWay a úroveň kvality poskytovanej klientom dokumentujú dve prestížne ocenenia udelené spoločnosťou Deloitte & Touche z USA.
  • Prvým ocenením bolo umiestnenie v prvej päťstovke najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločnosti z celej Európy, Stredného východu a Afriky "Technology Fast 500 EMEA".
  • V oblasti strednej Európy sa spoločnosť umiestnila v prvej päťdesiatke spomedzi 12 000 oslovených firiem a získala ocenenie "Technology Fast 50 Central Europe".
  • Pravidelné ocenenia Zlatý Erb v rokoch 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 na medzinárodnej konferencii ITAPA. Spoločnosť InterWay sa 5-krát umiestnila na 1. až 3. mieste a dokonca získala špeciálne ocenenie „Najlepšia bezbariérová stránka samospráv“ za stránku Prešovského samosprávneho kraja.

Priemyselná bezpečnosť

V zmysle zákona 215/2004 Z.z. a neskorších predpisov spĺňa spoločnosť podmienky na oboznamovanie, postup a vznik utajovaných skutočností, ako aj ich tvorbu na elektronických zariadeniach do stupňa utajenia „Tajné“. Spoločnosť spĺňa podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami EU do stupňa utajenia „Tajné/Secret“. Spoločnosť spĺňa podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami NATO do stupňa utajenia „Tajné/Secret“.

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook