InterWay v médiách

Odborníci z radov InterWay sú často požiadaní o vyjadrenia do médií, odborných rubrík, časopisov, ako aj o účasť na rôznych odborných seminároch, konferenciách a pod. V tejto sekcii nájdete aspoň časť vyjadrení poskytnutých našimi zamestnancami.
 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook