Inštalácia

 

1. Je DMS Greeny inštalovateľný a konfigurovateľný aj človekom, ktorý nie je IT špecialistom?

Áno, je. Služba DMS Greeny pozostáva z viacerých používateľských rozhraní. Web aplikácia je pre zákazníka predpripravená a nie je nutná žiadna inštalácia, iba konfigurácia podľa potrieb zákazníka.

Samotná inštalácia ďalších rozhraní (digitalizačná aplikácia, aplikácia na integráciu s MS Windows ) je jednoduchý proces. Pred inštaláciou by si mal zákazník rozmyslieť používateľské oprávnenia jednotlivých zamestnancov a určiť zamestnancov s väčším rozsahom používateľských oprávnení ako Administrátor a Biznis administrátor. Iba používateľ s oprávnením Administrátor môže nainštalovať aplikácie na počítače jednotlivých používateľov. Biznis administrátor má o niečo menej kompetencií ako Administrátor, ale viac ako bežný používateľ. Proces inštalácie i akékoľvek iné nastavenie zvládne človek bez akéhokoľvek IT vzdelania.

2. Je DMS Greeny škálovateľný?

Áno, je. V prípade potreby môže používateľ zvýšiť počet svojich repozitárov, t.j. úložísk svojich dát, resp. znížiť ich počet. Používateľ tak môže disponovať i niekoľkými repozitármi rozdelených napr. do rokov svojho pôsobenia, resp. môže zakúpiť repozitár v prípade auditu iba na niekoľko mesiacov. Používanie DMS Greeny záleží na potrebách individuálneho zákazníka. O doplnkových službách, ako aj o možnosti zakúpenia ďalšieho repozitára sa dozvie na prihlasovacej stránke aplikácie DMS Greeny.

3. Ako prebieha proces inštalácie aplikácie na integráciu s MS Windows?

Administrátor spustí program setup.exe, kde sa zobrazí úvodná obrazovka inštalácie. Samotný proces inštalácie je jednoduchý. Administrátor je hneď na začiatku upozornený o reštarte Windows Explorera/Prieskumníka, preto odporúčame zavrieť, resp. ukončiť všetky aktuálne otvorené aplikácie. Počas procesu inštalácie musí Administrátor súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy, čím začína samotný proces inštalácie. Po úspešnej inštalácii sa zobrazí okno, kde môže Administrátor zvoliť voľbu automatického spustenia DMS Explorera.

4. Nastavenie oprávnení?

V záložke Informácie pre správu, konkrétne v okne Rozšírené používateľské nastavenia sa nachádza odkaz s názvom Správa používateľov. V tejto časti môže administrátor pridávať, odoberať, meniť údaje konkrétnych používateľov a taktiež aj skupiny používateľov. Oprávnenia sa tiež dajú nastaviť konkrétnemu používateľovi, ako aj skupine používateľov. Oprávnenia je možné pridať, odobrať, resp. meniť pre konkrétny typ záznamu.

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook