Vyhľadávanie

 

1. Ako vlastne funguje vyhľadávanie? Vyhľadáva sa v dokumentoch alebo v názvoch dokumentov?

Vyhľadávať je možné nad troma typmi DMS dát, a to v prílohách jednotlivých záznamov, v metadátach záznamov a v názvoch záznamov. V aplikácii DMS Greeny sú dva typy vyhľadávania: fultextové a katalógové.

  • Pri fultextovom vyhľadávaní je kľúčové slovo hľadané v prílohách záznamov, v názvoch záznamov, ale aj v metadátach.
  • Katalógové vyhľadávanie umožňuje zúžiť a tým aj  vyhľadávanie zadaním dodatočných požiadaviek na vyhľadávaný záznam. Takouto podmienkou môže byť napríklad adresár, kategória alebo autor záznamu.

2. Pracuje vyhľadávanie nad všetkými repozitármi?

Vyhľadávanie prebieha nad aktuálnym repozitárom. Čiže nad repozitárom, v ktorom používateť aktuálne pracuje, resp. zadá vyhľadávanie.

3. Čo je to skrátené (expertné) vyhľadávanie?

Toto vyhľadávanie je obdobou katalógového vyhľadávania pre skúsenejšieho používateľa. Namiesto zadávania požiadaviek cez formulár je možné použiť písané skratky.

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook