Základné otázky

1. Ako dlho vyvíja a zdokonaľuje spoločnosť InterWay, s.r.o. svoje softvérové produkty a služby?

Spoločnosť InterWay, s.r.o. pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu už od roku 1997.  Do nášho portfólia patria profesionálne IT riešenia týkajúce sa technológií ako Business Process Management /BPM/, Event-driven Architecture /EDA/, Service Oriented Architecture /SOA/, Enterprise Content Management /ECM/, Business Intelligence /BI/, Identity Management /IDM/, Java EE, Virtualizácia, Cloud computing.

Významnú časť nášho portfólia tvoria profesionálne riešenia pre web v oblasti služieb portálových a intranetových riešení, Web Content Managementu a eCommerce. Kontinuálne vyvíjame a zdokonaľujeme vlastné produkty ako Redakčný systém WebJET, Intranet, Elektronický obchod eSPACE, Direct e-mail IntelliMail, Cestovná kancelária, Virtuálny pomocník IWANA, modul eZmluvy a iné.

Už od roku 2006 sme začali vyvíjať vlastné eLearningové nástroje. Kombináciou vlastných a partnerských riešení pokrývame celú škálu firemného i formálneho vzdelávania od materskej školy po univerzitu.

Prispôsobením sa celosvetovému trendu, úzko spojenému s Cloud computingom, vznikol v roku 2008 cenovo dostupný moderný systém riešenia správy dokumentov – DMS Greeny, ktorý vzhľadom na svoju cenu a dostupnosť môžu využiť i malé a stredné spoločnosti.

2. Ako dlho je DMS Greeny na trhu?

V súčasnosti je na trhu verzia DMS Greeny 2.3.0. Na vývoji a zdokonaľovaní DMS Greeny podľa požiadaviek zákazníkov pracujú vysokokvalifikovaní certifikovaní pracovníci nášho softvérového oddelenia už od roku 2008.

3. Prečo práve SaaS riešenie na Cloud-e?

Cloud computing je podľa definície metóda poskytovania IT vo forme služby, pričom predpokladaná spoľahlivosť, dostupnosť, spôsob poskytovania a fakturácia sa dá porovnať napríklad s dodávkami elektrickej energie, zákazník platí len za to, čo skutočne využíva. Každý z nás už nejaké formy Cloud computingu využíva bez toho, aby si to vôbec uvedomoval. Čo tak napríklad bežne používané e-mailové kontá ako gmail, resp. hotmail?

SaaS riešenie na Cloud-e (v doslovnom preklade oblak, teda komplexné sieťové prostredie sietí u zahraničných poskytovateľov verejných Cloud-ov ako Amazon, Rackspace a iných) predstavuje využívanie služby, za ktorú platí používateľ mesačné prevádzkové náklady. Porovnajme si to napr. naozaj s dodávkou elektrickej energie. Zákazník má niekde sídlo spoločnosti, nepotrebuje však disponovať elektrárňou a celou infraštruktúrou elektrickej siete. Je iba odberateľom služby elektrickej energie. V prípade DMS Greeny ako SaaS je to podobne, zákazník nepotrebuje žiadne hardvérové zabezpečenie, používa DMS Greeny (aj v prípade niekoľko desiatok používateľov) a platí iba za to, čo skutočne (s)potrebuje. Práve kvôli možnosti využiť túto službu aj v segmente malých a stredných podnikateľov, sme vyvíjali a neustále zdokonaľujeme DMS Greeny. Vďaka riešeniu ako SaaS na Cloud-e tak dokáže znížiť náklady zákazníka, odbremení zákazníka od nákupu zbytočného hardvéru, zamestnaniu IT špecialistov a poskytne mnohé výhody vďaka svojim užitočným funkcionalitám.

4. Aké hardvérové zabezpečenie vyžaduje používanie aplikácie DMS Greeny?

Aplikácia DMS Greeny nevyžaduje žiadne hardvérové zabezpečenie. Na jej používanie stačí iba internetové pripojenie z akéhokoľvek počítača, notebooku, tabletu. Cez internetovú adresu, ktorú si zákazník zvolí pri objednaní služby, sa pomocou zadania prihlasovacích údajov používateľ dostane do DMS Greeny a môže pracovať.

5. Je DMS Greeny škálovateľný?

Škálovateľnosť je jednou z najsilnejších stránok DMS Greeny. Nakoľko táto služba bola navrhovaná už od začiatku ako produkt v Cloud prostredí, je priamo prispôsobená na využívanie prostriedkov, ktoré poskytuje Cloud.

a. Prvým spôsobom škálovania je možnosť zvyšovania výpočtového výkonu podľa požiadaviek zákazníka. To znamená, že ak zákazník DMS Greeny požaduje v určitých obdobiach väčší výkon, je možné danú požiadavku ľahko vyriešiť a neskôr opäť prejsť na nižší výkon.

b. Druhým spôsobom je zvyšovanie výkonu spolu s množstvom ukladaných dát. V prípade potreby môže používateľ zvýšiť počet svojich repozitárov, t.j. úložísk svojich dát, resp. znížiť ich počet. Používateľ tak môže disponovať i niekoľkými repozitármi rozdelenými napr. do rokov, svojho pôsobenia, resp. môže zakúpiť repozitár v prípade auditu iba na niekoľko mesiacov. Používanie DMS Greeny záleží na potrebách individuálneho zákazníka. O doplnkových službách, ako aj o možnosti zakúpenia ďalšieho repozitára sa dozvie na prihlasovacej stránke aplikácie DMS Greeny.

c. Tretím spôsobom je nastavenie doby používania služby v čase. Používateľ má možnosť nastaviť si dobu (hodiny, dni), počas ktorej bude služba aktívna alebo neaktívna. Neaktívna služba znamená, že v danom čase sa nebude môcť používateľ na službu pripojiť, čím sa mu nebudú účtovať poplatky za použitý priestor ani výpočtový výkon.

 

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook