Popis riešenia

Ako vlastne DMS Greeny funguje a z čoho sa skladá? DMS Greeny sa skladá z DMS systému a používateľských aplikácií umožňujúcich bezpečnú, efektívnu, užitočnú a cenovo výhodnú správu dokumentov predovšetkým vďaka významnej výhode, a to jej umiestnením na Cloud-e. Používateľ pracuje práve s používateľskými aplikáciami: web prehliadač, DMS Digitalizácia a DMS Explorer.
 

 

Ako DMS Greeny funguje?

Z pohľadu používateľa sa DMS Greeny skladá z dvoch častí, a to DMS systému a používateľských aplikácií. DMS systém je umiestnený v Cloud-e. To je časť DMS Greeny, s ktorou sa používateľ priamo nestretne.

Používateľ pracuje práve s používateľskými aplikáciami.

Tieto slúžia na prístup a prácu s dokumentmi umiestnenými v DMS Greeny. Spomínali sme, že DMS systém je umiestnený v Cloud-e. To znamená, že sa nenachádza v počítači zamestnanca ani na firemnom serveri, ale na serveri poskytovateľa Cloud služby.

DMS systém

DMS systém je serverová časť DMS Greeny, ktorá sa stará o dokumenty, správu používateľov, komunikáciu s inými systémami a bezpečnosť.

Používateľské aplikácie

Používateľ pracuje s DMS Greeny prostredníctvom web prehliadača, aplikácie DMS Digitalizácia a aplikácie DMS Explorer.

Cez prehliadač môže používateľ pracovať s dokumentmi, sledovať stav repozitárov, riadiť prístup k dokumentom v repozitároch a podobne.

DMS digitalizácia umožňuje používateľovi digitalizovať dokumenty, čiže preniesť papierové dokumenty do DMS Greeny. Okrem samotných dokumentov môže používateľ počas digitalizácie extrahovať z dokumentov dáta napríklad meno dodávateľa, IČO, adresa. Extrakcia dát umožňuje potom ďalšiu inteligentnú prácu s dokumentom v rámci DMS Greeny. Napríklad vyhľadávanie dokumentov podľa dodávateľov a iné.

Celý proces je plne automatizovaný čiže používateľ si:

  1. označí dokumenty čiarovým kódom,
  2. vloží do skenera,
  3. po skenovaní ich odošle do DMS Greeny.

DMS Exlorer je aplikácia, ktorá umožňuje upravovanie dokumentov v bežne používaných editoroch ako sú MS Word, MS Excel rôznych grafických editoroch a podobne. Okrem upravovania dokumentov je v tejto aplikácii možné aj prehliadanie dokumentov v DMS Greeny, ale aj vyhľadávanie dokumentov, či pridávanie nových, resp. mazanie existujúcich.

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook