Technická špecifikácia

DMS Greeny je nainštalované na infraštruktúre poskytovateľa Cloud služieb. Je teda používateľsky nenáročné. Ako zabezpečiť prístup k DMS Greeny a ku konkrétnym dokumentom, z akých rozhraní sa skladá... DMS Greeny je ekosystém viacerých technológií.
 

Systém DMS Greeny

DMS Greeny je nainštalované na infraštruktúre poskytovateľa Cloud služieb. Používateľ teda nemusí riešiť inštaláciu ani konfiguráciu systému. DMS Greeny je ekosystém viacerých technológií. Zjednodušene sa dá rozdeliť na:

 • vrstvu, ktorá pracuje s dátami,
 • bezpečnostnú vrstvu, ktorá zabezpečuje riadený prístup k dokumentom,
 • vrstvu obsahujúcu komunikačné rozhrania pre používateľov, ale aj externé systémy a
 • vrstvu, ktorá obsahuje logiku.

Inicializácia systému

Pred inicializáciou DMS Greeny poskytne používateľ údaje potrebné na vytvorenie:

 • používateľov a skupín a nastavenie ich práv podľa štruktúry spoločnosti,
 • typov záznamov podľa agendy spoločnosti a dokumentov, ktoré používa.

Uchovávanie dát v DMS Greeny

Dáta su uchovávané v:

 • v relačných databázach - nachádzajú sa tu hlavne metadáta záznamov a dáta súvisiace s pracovnými postupmi nad záznamami,
 • na súborovom serveri (podporujúcom LDAP) - evidencia používateľov a používateľských skupín (role),
 • na súborovom systéme operačného systému (File system) - dokumenty (MS Office súbory, pdf súbory, obrázky, videá, ... ).

 

Prístup k DMS Greeny pre používateľov

Hlavným rozhraním, prostredníctvom ktorého používateľ komunikuje s DMS Greeny, sú web prehliadač, DMS Digitalizácia a DMS Explorer.

DMS Digitalizácia

DMS Digitalizácia je JAVA aplikácia inštalovaná na počítač konkrétneho používateľa. Prerekvizitou je nainštalované JVM.

Aplikácia dokáže digitalizovať dokumenty z rôznych zdrojov"

 

 • Skenovacie zariadenie, pripojené priamo ku počítaču obsluhy digitalizácie ako aj pripojené do počítačovej siete. Na komunikáciu s týmito skenermi je používané Windows WIA rozhranie, preto je potrebné, aby skenovacie zariadenia podporovali WIA rozhranie. Aplikácia pracuje s WIA1 aj WIA2. Takéto spracovanie záznamov vyžaduje skener, ktorý je kompatibilný s ovládačmi.
 • Dokumenty určené na digitalizáciu môžu byť naskenované vopred vo forme obrázkov a uložené na pamäťovom médiu. Aplikácia takto predpripravené dokumenty spracuje štandartným spôsobom, vrátane rozpoznania textu a vytvorenia nových záznamov v DMS Greeny.

 

DMS Explorer

 

DMS Greeny Explorer je aplikácia, ktorá poskytuje prístup ku záznamom a ich príloham priamo z prostredia klientského počítača s operačným systémom MS Windows. Je primárne zameraná na pohodlnú prácu so záznamami a prílohami, bez nutnosti pristupovať na web rozhranie. Ide o .NET aplikáciu, ktorá je po nainštalovaní spustiteľná bez ďalších prerekvizít.

Obe klientské aplikácie komunikujú s DMS Greeny umiestnenom na Cloud-e prostredníctvom web servisov. Poskytované web servisy sú zdokumentované a dostupné aj pre iné externé systémy, ktoré tak môžu používať vybranú funkcionalitu DMS Greeny.

 

Zabezpečenie prístupu k dokumentom

 • Bezpečný a riadený prístup k dátam s využitím technológie OpenAM v kombinácií s OpenDS. OpenAM zabezpečuje autentifikáciu a autorizáciu pre DMS web aplikácie a web servisy.
 • Šifrovaná HTTPS komunikácia.
 • Klientské aplikácie DMS Greeny Explorer a DMS Greeny Digitalizácia autentifikujú voči službe DMS Greeny prostredníctvom SSL certifikátov.

 

Požiadavky na systém používateľa

 • Operačný systém: Windows XP, Vista, 7 (64, 32 bitové verzie)
 • Web prehliadač : Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer
 • JAVA: JRE ( Java Runtime Environment ) 6 alebo vyššia verzia (JRE pre 32 bitovú verziu OS)

Slovník pojmov

Operačný systém = Základný softvér nainštalovaný v počítači, ktorý umožňuje používateľovi ovládať hardvér alebo spúšťať programy. Najznámejšie operačné systémy sú MS Windows alebo LINUX.
JVM = Prostredie ktoré sa nainštaluje na operačný systém. Toto prostredie potrebujú na svoj chod aplikácie napísané v jazyku JAVA.

 

 
 
 
 

HP internetový obchod HP Market Oracle Certified Partner HP 2013 GOLD Specialist - Personal Computing StatSoft

Facebook